Oli mieltä lämmittävää kuinka hyvin eläimistä pidetään huolta tilalla. Omistajasta huokui se, että tilalla mennään eläinten etu edellä.” — Elisa

TOIMINTAMME SYDÄN

Lau­maam­me kuu­luu 150 koi­raa jois­ta n. 130 on työi­käi­siä. Suu­rin osa koi­ris­ta on alas­kan­hus­ke­ja mut­ta  jouk­koon mah­tuu myös 10 puh­das­ta siperianhuskya.

Koi­rien kans­sa työs­ken­nel­les­sä pidäm­me eri­tyi­sen tär­keä­nä koi­ra­koh­tai­sen työs­ken­te­lyn sil­lä jokai­nen koi­ra on oman­lai­sen­sa per­soo­na. Työn­te­ki­jäm­me tun­te­vat jokai­sen koi­ran niin omal­ta nimel­tään kuin myös luonteeltaan.

Nämä lem­peät ja ystä­väl­li­set kar­va­kuo­not ovat yri­tyk­sem­me sydän. Nii­den hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen on meil­le elämäntapa.

PERHEENJÄSEN SEKÄ TYÖKAVERI

SIJAINTI

Erä-Susi Hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ