KENNELVIERAILU KOIRIEN KOTIIN

Ken­nel­kier­rok­sel­la pää­set tutus­tu­maan hus­kiem­me kotiin ja nii­den päi­vit­täi­seen elä­mään. Ken­ne­lil­le saa­vut­tuan­ne, oppaam­me vie tei­dät tutus­tu­maan val­loit­ta­vaan, 150 hus­kyn lau­maan jos­sa tei­dät ote­taan ilol­la, hän­tiä hei­lut­taen vastaan. 

Vie­rai­lul­la pää­set rap­sut­te­le­maan ystä­väl­li­siä koi­ria ja kuu­le­maan lisää koi­ra­koh­tai­ses­ta, eläin­ten hyvin­voin­tiin kes­kit­ty­väs­tä toi­min­nas­tam­me. Tar­hal­lam­me pal­ve­lee myös iha­na matkamuistomyymälä!

Tämä ohjel­ma sovel­tuu myös lii­kun­ta- sekä ais­ti­ra­joit­tei­sil­le, sil­lä alu­eel­lam­me on help­po liik­kua esi­mer­kik­si pyö­rä­tuo­lin kans­sa. Otat­han täl­löin yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se husky@erasusi.com niin kat­som­me sopi­van ajan. Avus­ta­jat pää­se­vät sisään maksutta. 

Tar­jouk­set isom­mil­le ryh­mil­le voi pyy­tää lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia husky@erasusi.com 

Kes­to: n. 1 h 

Hin­nat: Aikui­nen 25 € Lap­si (2–14v) 15 €

SIJAINTI

Erä-Susi Hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ