Unohtumattomia elämyksiä Rukatunturilla!

Ikimuistoisia elämyksiä jo vuodesta 1998!

Erä-Susi Oy

Erä-Susi on kuusa­mo­lai­nen hus­ky­sa­fa­rien asian­tun­ti­ja, joka on tar­jon­nut asiak­kail­leen iki­muis­toi­sia elä­myk­siä jo vuo­des­ta 1998. Kat­ta­vaan ohjel­ma­pal­ve­lu­va­li­koi­maam­me kuu­lu­vat niin eri­lai­set koi­ra­val­jak­koa­je­lut kuin moni­puo­li­nen kotie­läin­pi­ha­kin.

Ohjel­mis­tom­me päi­vit­tyy aina vuo­de­nai­ko­jen mukaan. Tal­vel­la asiak­kaat pää­se­vät hyp­pää­mään hus­ky­val­ja­kon kyy­tiin, ja kesäl­lä taas tar­jol­la on haus­ko­ja käve­ly­lenk­ke­jä koi­rien kans­sa, aje­lua koi­rien vetä­mis­sä kär­ryis­sä tai talu­tus­rat­sas­tus­ta suo­men­he­vo­sel­la.

Erä-Susi sai uudet omis­ta­jat vii­me syys­kuus­sa, ja uusi tii­mi on otta­nut haas­teen innol­la vas­taan. Haluam­me kehit­tää far­mia ja asia­kas­pal­ve­luam­me entis­tä parem­mak­si ja tar­jo­ta asiak­kail­lem­me yhä mah­ta­vam­pia elä­myk­siä.

Kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me eläin­tem­me hyvin­voin­ti on aina pää­asia.

Erä-Susi Oy

Ruka­jär­ven­tie 30,
93830 Ruka­tun­tu­ri

puh: +358 40 570 0279
husky@erasusi.com

 

Aukioloajat

Eläin­tar­ha ja kah­vi­la auki joka päi­vä klo 10–15

Seuraa meitä!