HARJOITTELIJAKSI?

Olet­ko etsi­mäs­sä innos­ta­vaa ja opet­ta­vais­ta har­joit­te­lu­paik­kaa opin­noil­le­si? Me Erä-Sudel­la tar­jo­tam­me ympä­ri­vuo­tui­ses­ti har­joit­te­li­joil­le upeat mah­dol­li­suu­det oppia, niin eläintenhoito‑, erä­opas- sekä mat­kai­lua­lan opis­ke­li­joil­le. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja kat­so­taan yhdes­sä sopii­ko paik­kam­me juu­ri sinun kou­lu­tus­ta­si vas­taa­val­le harjoittelulle! 

Ota yhteyt­tä lait­ta­mal­la lyhyt­muo­toi­nen hake­muk­se­si itses­tä­si säh­kö­pos­tiin husky@erasusi.com tai suo­raan soit­ta­mal­la +358 40 57 00279