Rentoudu maatilan eläinten parissa

Huom! Oma­toi­mi­set vie­rai­lut kotie­läin­pi­hal­la sekä ken­ne­lis­sä kesä­lo­ma­kau­te­na 1.6–15.8, mui­na ajan­koh­ti­na opas­te­tut tar­ha­vie­rai­lut tiis­tai­sin, tors­tai­sin sekä lau­an­tai­sin klo 11:00, ellei toi­sin ilmoi­te­ta. Varaat­han vie­rai­lusi etu­kä­teen, vii­meis­tään tun­tia ennen lähtöä. 

Rukan rin­tei­den lähei­syy­des­sä sijait­see omas­sa rau­has­sa aivan oman­lai­sen­sa maa­ti­la, jos­sa sinua odot­ta­vat niin perin­tei­set maa­ti­lan eläi­met kuin monet vähem­män tyy­pil­li­set kotie­läi­met­kin. Tule naut­ti­maan mie­len­rau­has­ta seu­ra­tes­sa­si maa­ti­lan eläin­ten puuhia!

Eläi­met ovat ystä­väl­li­siä ja ovat tot­tu­neet ihmi­siin. Hus­ky­tar­hoil­la sinua odot­taa erit­täin ener­gi­nen tun­nel­ma, kun kaik­ki mei­dän noin 150 koi­raam­me toi­vot­ta­vat sinut ter­ve­tul­leek­si. Tämä ener­gia on koke­mi­sen arvoi­nen! Jokai­nen koi­ra on per­soo­na ja ne otta­vat tei­dät vas­taan hän­nät hei­luen sil­lä ne rakas­ta­vat rapsutuksia.

Tar­hal­lam­me toi­mii myös kah­vi­la jos­ta voi ostaa juo­ta­vaa sekä pien­tä pur­ta­vaa. Meil­tä löy­tyy myös A‑oikeudet.

Kah­vi­lam­me pal­ve­lee aukio­loai­ko­jen mukaisesti.

Kier­rok­sel­la pää­set tutustumaan:

  • Vuo­hiin
  • Lam­pai­siin
  • Laa­maan
  • Poroi­hin (tal­vel­la)
  • Hus­kei­hin
  • Hevo­siin
  • Kis­saan
  • Kalk­ku­noi­hin
  • Kanoi­hin (kesäl­lä)
  • Kanei­hin (kesäl­lä)

Tule ja vie­tä muka­va päi­vä eläin­tem­me seurassa!

SIJAINTI

Erä-Susi hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ