Rentoudu maatilan eläinten parissa

Rukan rin­tei­den lähei­syy­des­sä sijait­see omas­sa rau­has­sa aivan oman­lai­sen­sa maa­ti­la, jos­sa sinua odot­ta­vat niin perin­tei­set maa­ti­lan eläi­met kuin monet vähem­män tyy­pil­li­set kotie­läi­met­kin. Tule naut­ti­maan mie­len­rau­has­ta seu­ra­tes­sa­si maa­ti­lan eläin­ten puu­hia!

HUOM! Avaam­me ovem­me jäl­leen 8.6, ter­ve­tu­loa!

Pää­sy­li­put:
Aikui­set 10 €
Lap­set 6 € (2–12-vuotiaat)
Per­he­lip­pu 30 euroa (2 aikuis­ta + 2–3 las­ta alle 12-vuo­ti­aat)

Eläi­met ovat ystä­väl­li­siä ja ovat tot­tu­neet ihmi­siin. Kotie­läin­pi­ha sijait­see kul­ku­rei­tin alku­pääs­sä ja reit­ti jat­kuu läpi hus­ky­tar­ho­jen päät­tyen takai­sin kotie­läin­pi­hal­le.

Hus­ky­tar­hoil­la sinua odot­taa erit­täin ener­gi­nen tun­nel­ma, kun kaik­ki mei­dän noin 160 koi­raam­me toi­vot­ta­vat sinut ter­ve­tul­leek­si. Tämä ener­gia on koke­mi­sen arvoi­nen! Jokai­nen koi­ra on per­soo­na ja ne otta­vat tei­dät vas­taan hän­nät hei­luen. Koi­ram­me rakas­ta­vat rap­su­tuk­sia.

Kotie­läin­pi­han pää­sy­mak­sul­la pää­set tutus­tu­maan:

  • Vuo­hiin
  • Lam­pai­siin
  • Laa­moi­hin
  • Poroi­hin (tal­vel­la)
  • Hus­kei­hin
  • Hevo­siin
  • Kis­saan
  • Kalk­ku­noi­hin
  • Kanoi­hin (kesäl­lä)
  • Kanei­hin (kesäl­lä)

Pihal­la voi kul­kea lip­pu­jen oston jäl­keen oma­toi­mi­ses­ti. Voit myös tila­ta etu­kä­teen opas­te­tun kier­rok­sen tilal­lam­me. Tie­dus­te­lut puh. 0405700279 tai husky@erasusi.com

Tule ja vie­tä muka­va päi­vä eläin­tem­me seu­ras­sa!

Erä-Susi Oy

Ruka­jär­ven­tie 30,
93830 Ruka­tun­tu­ri

puh: +358 40 570 0279
husky@erasusi.com

 

Aukioloajat

Avaam­me ovem­me jäl­leen tar­ha­vie­rai­li­joil­le 8.6 eteen­päin. Ter­ve­tu­loa!

 

Seuraa meitä!