Rentoudu maatilan eläinten parissa

Rukan rin­tei­den lähei­syy­des­sä sijait­see omas­sa rau­has­sa aivan oman­lai­sen­sa maa­ti­la, jos­sa sinua odot­ta­vat niin perin­tei­set maa­ti­lan eläi­met kuin monet vähem­män tyy­pil­li­set kotie­läi­met­kin. Tule naut­ti­maan mie­len­rau­has­ta seu­ra­tes­sa­si maa­ti­lan eläin­ten puu­hia!

Tar­ha on auki joka päi­vä klo 10–15
Pää­sy­li­put:
Aikui­set 8 €
Lap­set 6 € (2–11-vuotiaat)
Per­he­lip­pu 25 euroa (2 aikuis­ta + 2–3 las­ta alle 12-vuo­ti­aat)

Eläi­met ovat ystä­väl­li­siä ja ovat tot­tu­neet ihmi­siin. Kotie­läin­pi­ha sijait­see kul­ku­rei­tin alku­pääs­sä ja reit­ti jat­kuu läpi hus­ky­tar­ho­jen päät­tyen takai­sin kotie­läin­pi­hal­le.

Hus­ky­tar­hoil­la sinua odot­taa erit­täin ener­gi­nen tun­nel­ma, kun kaik­ki mei­dän noin 160 koi­raam­me toi­vot­ta­vat sinut ter­ve­tul­leek­si. Tämä ener­gia on koke­mi­sen arvoi­nen! Jokai­nen koi­ra on per­soo­na ja ne otta­vat tei­dät vas­taan hän­nät hei­luen. Koi­ram­me rakas­ta­vat rap­su­tuk­sia.

Kotie­läin­pi­han pää­sy­mak­sul­la pää­set tutus­tu­maan:

 • Vuo­hiin
 • Lam­pai­siin
 • Laa­moi­hin
 • Poroi­hin
 • Vil­la­si­ko­hin
 • Hus­kei­hin
 • Hevo­siin
 • Kis­soi­hin
 • Kalk­ku­noi­hin (kesäl­lä)
 • Kanoi­hin (kesäl­lä)
 • Kanei­hin (kesäl­lä)

Pihal­la voi kul­kea lip­pu­jen oston jäl­keen oma­toi­mi­ses­ti. Voit myös tila­ta etu­kä­teen opas­te­tun kier­rok­sen tilal­lam­me. Tie­dus­te­lut puh. 0405700279 tai husky@erasusi.com

Tule ja vie­tä muka­va päi­vä eläin­tem­me seu­ras­sa!

Erä-Susi Oy

Ruka­jär­ven­tie 30,
93830 Ruka­tun­tu­ri

puh: +358 40 570 0279
husky@erasusi.com

 

Aukioloajat

Eläin­tar­ha ja kah­vi­la auki joka päi­vä klo 10–15

Seuraa meitä!

Erä-Susi Oy

Ruka­jär­ven­tie 30,
93830 Ruka­tun­tu­ri

puh: +358 40 570 0279
husky@erasusi.com

 

Aukioloajat

Eläin­tar­ha ja kah­vi­la auki joka päi­vä klo 10–15

Huom! Aukio­loai­koi­hin tulos­sa kevääl­le 2020 hie­man muu­tok­sia. Seu­raa­mal­la face­book­kia sekä koti­si­vu­jam­me pysyt­te ajan­ta­sal­la!

Seuraa meitä!