KÄRRYAJELU HUSKIEN KANSSA

 TÄMÄ OHJLEMA ON VARATTAVISSA 15.9–1.12 (RIIPPUEN LUMIEN TULOSTA)

Hus­kien kans­sa aje­lul­le ilman lun­ta! Tätä haus­kaa ja vauh­di­kas­ta akti­vi­teet­tia pää­set kokei­le­maan syy­sil­mo­jen vii­len­tyes­sä. Kär­ryä vetää 12–16 val­jas­tet­tua hus­kya, ja sen kyy­tiin mah­tuu vaik­ka koko per­he (4 hlö). Ammat­ti­tai­toi­nen oppaam­me ohjaa kär­ryä ja on muka­na tur­vaa­mas­sa aje­lua. Aje­lun jäl­keen pää­set tutus­tu­maan ken­ne­lin mui­hin val­loit­ta­viin hus­kei­hin sekä kotie­län­pi­han eläimiin.

HUOM! Koi­rien hyvin­voin­nin takaa­mi­sek­si tätä pal­ve­lua voi­daan jär­jes­te­tää vain jos läm­pö­ti­la on alle 10 astetta.

Rus­ka kär­ry­aje­lu 5 km 

Hin­nat: Aikui­set  90€  Lap­set: 50 (4–12v)

Hin­taan sisäl­ty­vät tar­vit­ta­vat varus­teet, tur­val­li­suus­oh­jeet sekä ken­nel­vie­rai­lun. Kär­ry­aje­lus­ta voi tie­dus­tel­la lisää säh­kö­pos­til­la husky@erasusi.com  tai soit­ta­mal­la 040 570 0279. Ajan­koh­ta on varat­ta­va etu­kä­teen ja sen mini­mi hen­ki­lö­mää­rä on 2 henkilöä. 

SIJAINTI

Erä-Susi hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ