KÄRRYSAFARI HUSKIEN KANSSA

Hus­kien kans­sa aje­lul­le vähäl­lä lumel­la! Tätä haus­kaa ja vauh­di­kas­ta akti­vi­teet­tia pää­set kokei­le­maan syy­sil­mo­jen vii­len­tyes­sä. Kär­ryä vetää 12–16 val­jas­tet­tua hus­kya, ja sen kyy­tiin mah­tuu vaik­ka koko per­he (4 hlö). Ammat­ti­tai­toi­nen oppaam­me ohjaa kär­ryä ja on muka­na tur­vaa­mas­sa aje­lua. Aje­lun jäl­keen pää­set tutus­tu­maan ken­ne­lin val­loit­ta­viin hus­kei­hin kans­sa. Akti­vi­tee­tin jäl­keen on mah­dol­li­suus naut­tia läm­min­tä juo­ta­vaa sekä pien­tä pur­ta­vaa kahvilassamme.

Rus­ka-kär­ry­sa­fa­ri 5 km 

Hin­nat: Aikui­set 89 €  Lap­set: 65 € (4–12v)

Huom. jär­jes­täm­me aje­lua sään sal­li­mis­sa rajois­sa, lii­an läm­pi­mäl­lä sääl­lä emme pys­ty tar­joa­maan aje­lua. Hin­taan sisäl­ty­vät tar­vit­ta­vat varus­teet, tur­val­li­suus­oh­jeet sekä ken­nel­vie­rai­lun. Varauk­set säh­kö­pos­til­la husky@erasusi.com tai soit­ta­mal­la 040 570 0279. Ajan­koh­ta on varat­ta­va etu­kä­teen ja sen mini­mi hen­ki­lö­mää­rä on 2 henkilöä. 

SIJAINTI

Erä-Susi hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ